ΤΕΣΤ ΑΜΜΩΝΙΑΣ/ΑΜΜΩΝΙΟΥ

Περιγραφή : 

Για τον υπολογισμό συγκέτρωσης αμμωνίας και αμμωνίου.

 

Συσκευασία: (50 ΤΕΣΤ)

 

 

Κατασκευαστής: http://www.tropic-marin.com/