ΤΕΣΤ GH

28230_testkit_gh.png

Περιγραφή : Για τον υπολογισμό της συνολικής σκληρότητας του γλυκού νερού. Εύρος μέτρησης 1 - 20 dH

 

Συσκευασία: (100 ΤΕΣΤ)

 

 

Κατασκευαστής: http://www.tropic-marin.com/