ΤΕΣΤ GH

Περιγραφή : Για τον υπολογισμό της συνολικής σκληρότητας του γλυκού νερού.

 

 

 

Συσκευασία: (100 ΤΕΣΤ)

 

 

Κατασκευαστής: http://www.tropic-marin.com/