ΤΕΣΤ ΚΗ 

Περιγραφή : 

Για τον υπολογισμό της σκληρότητας ανθρακιού άλατος ή/και της αλκαλικότητας. Εύρος μέτρησης 1 - 20 dH

Συσκευασία: (100 ΤΕΣΤ)

 

Κατασκευαστής: http://www.tropic-marin.com/