ΤΕΣΤ ΚΗ (6221)

Περιγραφή : 

Για τον υπολογισμό της σκληρότητας ανθρακιού άλατος ή/και της αλκαλικότητας.

 

Συσκευασία: (100 ΤΕΣΤ)

 

 

Κατασκευαστής: http://www.tropic-marin.com/