ΤΕΣΤ ΝΙΤΡΩΔΩΝ/ΝΙΤΡΙΚΩΝ PRO

Περιγραφή : 

Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης νιτρωδών και νιτρικών αλάτων. Εύρος μέτρησης 0 - 1 mg / lt και 

0 - 20 mg / lt

 

Συσκευασία: (50 ΤΕΣΤ)

Κατασκευαστής: http://www.tropic-marin.com/